Dodaj do ulubionych
Załóż konto

Pkd.pl

Twój biznes. Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi!

Podklasa: Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach:

A. ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01.6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH 01.61. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 01.61.Z

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w zakresie:
 • przygotowania pól do upraw, siewu i sadzenia,
 • pielęgnowania, zraszania, opryskiwania upraw, włączając usługi agrolotnicze,
 • przycinania drzew owocowych oraz winorośli,
 • przesadzania ryżu, przerywania buraków,
 • zbiorów,
 • zwalczania szkodników (włączając króliki) związanego z rolnictwem,
 • utrzymanie terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym,
 • eksploatację systemów irygacyjnych dla celów rolniczych,
 • wynajem maszyn rolniczych z obsługą.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności rolniczej następującej po zbiorach, sklasyfikowanej w 01.63.Z,
 • odwadniania gruntów rolnych, sklasyfikowanego w 43.12.Z,
 • działalności w zakresie architektury krajobrazu, sklasyfikowanej w 71.11.Z,
 • działalności agronomów i ekonomistów rolnych, sklasyfikowanej w 74.90.Z,
 • zagospodarowania terenów zieleni, sklasyfikowanego w 81.30.Z,
 • organizowania pokazów i targów rolniczych, sklasyfikowanego w 82.30.Z.
01.62. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 01.62.Z

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w zakresie:
 • działań promujących wzrost produkcji zwierząt,
 • opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów, czyszczenia kojców itp.,
 • działalności związanych ze sztucznym unasiennianiem,
 • kolczykowania zwierząt,
 • korekty racic, usuwania poroża, obcinania kiełków u prosiąt, kurtyzacji zwierząt gospodarskich (obcinanie ogonków),
 • przygotowania zwierząt gospodarskich do wystaw i pokazów,
 • strzyżenia owiec,
 • prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich.

 • usługi podkuwania koni.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu miejsc w schroniskach dla zwierząt gospodarskich, sklasyfikowanego w 68.20.Z,
 • działalności weterynaryjnej, włącznie ze szczepieniem zwierząt, sklasyfikowanej w 75.00.Z,
 • wynajmowania zwierząt (np. stada zwierząt), sklasyfikowanego w 77.39.Z,
 • prowadzenia schronisk dla zwierząt domowych, sklasyfikowanego w 96.09.Z.
01.63. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH 01.63.Z

Podklasa ta obejmuje:

 • przygotowanie plonów do sprzedaży na rynek pierwotny przez: czyszczenie, obcinanie, sortowanie, odkażanie,
 • odziarnianie bawełny,
 • przygotowanie liści tytoniowych, szyszek chmielowych, ziół, np. suszenie,
 • przygotowanie ziaren kakaowych, np. łuskanie
 • woskowanie owoców.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • przygotowania do sprzedaży produktów rolniczych przez producenta, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 01.1, 01.2 i 01.3,
 • działalności następującej po zbiorach skierowanej na polepszenie jakości nasion, sklasyfikowanej w 01.64.Z,
 • wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego, tzn. przygotowania do dalszego przerobu przez producentów wyrobów tytoniowych surowca tytoniowego, polegającego w szczególności na odżyłowaniu, cięciu, nasączaniu lub dosuszaniu blaszki liściowej, sklasyfikowanego w 12.00.Z,
 • działalności marketingowej wykonywanej na zlecenie kupców i stowarzyszeń, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 46,
 • sprzedaży hurtowej płodów rolnych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 46.2.
01.64. OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN 01.64.Z

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność usługową następującą po zbiorach skierowaną na polepszenie jakości nasion przeznaczonych na siew poprzez usunięcie nasion niewyrośniętych, uszkodzonych mechanicznie lub przez insekty, nasion niedojrzałych, jak również utrzymywanie wilgotności na poziomie bezpiecznym dla ich przechowywania,
 • suszenie, czyszczenie, sortowanie i przechowywanie nasion do momentu ich sprzedaży,
 • genetyczną modyfikację nasion.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji nasion, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 01.1 i 01.2,
 • przetwarzania nasion w celu otrzymania oleju, sklasyfikowanego w 10.41.Z,
 • badań eksperymentalnych związanych z rozwojem i modyfikacją nasion, sklasyfikowanych w 72.11.Z.